Ugdymas

 Mūsų  švietimas
Teikti pagal valstybinius standartus patvirtintą pagrindinį išsilavinimą, didžiausią dėmesį skiriant valingai asmenybei ugdyti.
Ugdyti fizines, emocines - psichines ir verslumo galias, efektyviausiai padėsiančias įgyvendinti savo gyvenimo prioritetus, būti sveikiems ir laimingiems.
 
   Fizines galias stiprina:
 - Racionali mityba. - Sveika gyvensena ir sveikatos grūdinimas.
 - Aktyvi sporto ir fizinė veikla: jojimas žirgais, komandiniai žaidimai,
stalo tenisas, plaukimas,
nardymas, jachtos buriavimas, slidinėjimas slidėmis, čiuožimas pažiūžomis bei 
kaimo ūkio (pasėlių auginimas, gyvulių priežiūra) veikla.

 
Emocines –  psichines galias stiprina:
          - Rekreacinės terapijos:
a) gamtos (pievų, miško ir ežero)
b) naminių gyvūnų
c) prasmingų tekstų skaitymo.         
- Internetinės, telefoninės, rūkymo priklausomybių prevencija.
 - Turistiniai poilsiniai bei ekologiniai žygiai, žūklė, išvykos.
-  Paros režimo laikymasis.
- Etnografinė veikla: dainavimas,  muzikavimas, šokiai,
 tautosaka ir mitologija, muziejininkystė ir kultūros paveldas.
 - Mėgiama darbo ir kūrybinė veikla.
- Teigiamas bendruomenės mikroklimatas.

Verslumo gebėjimus ugdo: 
teorinės ir praktinės verslo patirties perteikimas, remiantis pedagogų ir
verslininkų žiniomis bei patirtimi,

racionali knyga – svarbių idėjų ir prasmingų žinių bei planų šaltinis,
-  talentų paieška ir ugdymas,
mokymosi rezultatų siekimas,
asmeninių savybių - (verslininko kultūros - savikritiškumo, vienatvės, kūrybingumo, saiko ir kuklumo, savarankiškumo, drąsumo, principingumo, konkurencingumo) gyvenimo prasmės paieškos galimybių atskleidimas ir ugdymas, 
komunikavimo ir visuomeninių gebėjimų lavinimas,
ekologinė veikla (ekologinė žemdirbystė, miško ir ežero tvarkymas,
ekologiškas maistas, atliekų rūšiavimas),

verslumo ugdymo pagrindų integravimas į mokomuosius bei ugdomuosius dalykus,
-  kaimo ūkio ir kaimo turizmo teorinių ir praktinių žinių suteikimas,
verslo motyvacijos skatinimas, pateikiant šiuolaikinę filosofinę gyvenimo kaime ir mieste sampratą,
ryšiai su kitomis verslumą ugdančiomis mokymo ir
ugdymo įstaigomis,
kultūros centrais,

dalyvavimas aktualiausiuose šalies švietimo, edukacijos,
kultūros renginiuose, projektuose,

praktinių įgūdžių verslo įmonėse įgijimas.
                                         
Rimčiausia ugdymo pasaka...
Tik drėgnas molis minkštas būna, dėl to jį reikia kuo greičiausiai ant žiedžiamojo rato apdoroti.
                                                                                                   (M. Montaigne)
Gamta - ne tik kantri, bet lygiai tiek pat protinga ir teisinga mokytoja. (M. Montaigne)
Aš - mano metafizika ir mano fizika. (M. Montaigne)
Kam tau pinigai, jei neturi idėjos? (I. Ilfas, J. Petrovas)

 
Yra dalykų, kurie Jūsų šeimos likimą gali išauginti į kitą prasmę!